ES-SYSTEM Wilkasy

systemy oświetleniowe - zakład produkcyjny

Informacje

INFORMACJA NA TEMAT RODO
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (znanego jako RODO) zostały przygotowane dokumenty, które służą wypełnieniu obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec pracowników Spółek GK ES-SYSTEM oraz wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w każdej ze Spółek.
Dokumenty ostały przyjęte uchwałami Zarządów każdej ze Spółek.
Dukumenty są dostępne pod adresem
Zasady ochrony danych osobowe - dokumenty

Technologie


Opis przykładowych technologii wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
 
***** więcej.....

Aktualności
 

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 zakończyła sie sukcesem.
Gratulacje i podziękowania dla pracowników ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.